Przejdź do treści

Polityka prywatności

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Alion – medycyna naturalna sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-030), ul. Przyjaźni 58/4u, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000831811, NIP 8992877011, REGON 385686447.

2. Osoba kontaktowa w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych

Jeżeli chcesz skontaktować się z administratorem danych w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych możesz to zrobić wysyłając:

 • email na adres: kontakt@gabinet-alion.pl,
 • list pocztą tradycyjną na adres Alion – medycyna naturalna, ul. Przyjaźni 58/4u, 53-030 Wrocław.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonywania umowy na świadczenie usług oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoją wyraźną prośbę – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Zakres danych jaki przetwarzać będzie administrator obejmuje Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, adresu, danych kontaktowych oraz danych dobrowolnie podanych przez Ciebie administratorowi.

4. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz administratora danych usługi IT, usługi rachunkowe.

Twoje dane osobowe mogą zostać również ujawnione odpowiednim organom państwowym, jeżeli administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe – jeżeli nie zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług Twoje dane zostaną usunięte,
 • niezbędny do realizacji umowy na świadczenie usług, w tym także po jej realizacji z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności,
 • administrator przechowuje dane osobowe również wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań. Okres przetwarzania danych w powyższych przypadkach określany jest indywidualnie, nie może przekroczyć jednak 10 lat od momentu realizacji powyższych celów.

7. Prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych lub ich aktualizacji,
 • prawo do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)

Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania

8. Pliki cookies

Możesz przeglądać naszą stronę internetową CodeTwo bez podawania żadnych informacji o sobie z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest koniecznie ze względów technicznych związanych z administrowaniem serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się z naszą stroną). Nie mamy jednak możliwości zidentyfikowania Cię na podstawie samego adresu IP.

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookie – niewielkich plików z informacjami zapisywanych na Twoim dysku twardym. Na naszej stronie korzystamy z

 • cookies sesyjnych, które pozostają na Twoim urządzeniu jedynie do czasu wygaśnięcia sesji lub zamknięcia przeglądarki
 • cookies stałych, które zostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu, kiedy je usuniesz.

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do urządzeń użytkowników niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

Wykorzystujemy pliki cookies w celach:

 • konfiguracji serwisu,
 • rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 • uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie,
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług,
 • analiz i badań oglądalności.