HEART&MIND FUSIONHeart&Mind Fusion - Fuzja Serca i Umysłu autorska metoda uzdrawiania energią, która przez ukierunkowaną modlitwę kreuje fizyczne, psychiczne i duchowe uzdrowienie przez nas samych, czyli Stwórcę Wszystkiego Co Jest. Technika jest dostępna dla każdego bez względu na wiek, płeć, rasę, system poglądów czy religię. Kiedy łączymy się ze Stwórcą Wszystkiego Co Jest, nasze fale mózgowe automatycznie uzyskują częstotliwość theta. Będąc w tym stanie umysłu, można tworzyć co tylko się zechce i zmieniać natychmiastowo rzeczywistość.


Heart&Mind Fusion przeznaczone jest dla osób, które są gotowe i zdecydowane, aby się rozwijać i tworzyć pozytywne zmiany w swoim życiu i życiu innych osób. Działa na wszystkich poziomach życia, zarówno na poziomie: fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym, niwelując złogi i przeszkody, które uniemożliwiają osiągnięcie pełnego potencjału w życiu.


Pracując w/w metodą, wykorzystujemy naturalną moc swoich fal mózgowych. Kiedy nasz umysł jest zsynchronizowany z naszym boskim sercem,  wchodzimy w stan theta docierając do podświadomości, gdzie przechowywane są ograniczające nas przekonania i emocje, które blokują realizację marzeń i celów. W stanie theta możemy bez problemu zmienić ograniczające nas przekonania i uczucia oraz zastąpić je pozytywnymi wzorcami. Podczas  uzdrawiania uwalniane są głęboko zakorzenione lęki, negatywne przekonania i emocje, ukryte gdzieś głęboko w podświadomości, z których istnienia nie zdajemy sobie nawet sprawy, a w ich miejsce wprowadzane są pozytywne wzorce, które kreują pozytywne uczucia, a co za tym idzie pozytywne zmiany w naszym życiu.


Dzięki Fuzji Serca i Umysłu mamy możliwość dotrzeć głęboko do naszej podświadomości i zaprogramować ją na nowo poprzez umysł świadomy. Podświadomość człowieka działa na zasadzie dysku komputerowego, który zapisuje wszystko co wydarzyło się w naszym życiu, tym samym tworząc programy, wierzenia i schematy, które z kolei mogą nam później nie służyć.


W stanie theta pobudzamy wyobraźnię, redukujemy stres, uaktywniamy uśpione zasoby i aktywujemy zapomniane zmysły parapsychiczne: jasnowidzenie, jasnosłyszenie i jasnoodczuwanie. Dostrajamy się do innych wymiarów, do widzenia energii.


Naukowcy wyróżniają pięć częstotliwości fal mózgowych: beta, alfa, theta, delta i gamma. Nasz mózg nieprzerwanie je produkuje, a one są w ciągłym ruchu. Badacze odkryli, że niektóre częstotliwości (zwłaszcza alfa i theta) pomagają:


  • złagodzić stres, napięcie
  • wprowadzić w głęboki fizyczny relaks
  • rozwijać zdolności werbalne, inteligencję intelektualną, werbalną
  • synchronizować pracę obydwu półkul mózgowych
  • rozbudzić barwną, spontaniczną wyobraźnię oraz kreatywne myślenie
  • redukować ból, pobudzać wydzielanie endorfin
  • uaktywnić nadprzyrodzone zmysły jasnowidzenia, jasnosłyszenia i jasnoodczuwania
  • uzdrawiać ciało z każdej choroby
  • przeprogramować ukryte w świadomości przekonania i uczucia które nas ograniczają.